TAX & LEGAL Assessors fiscals i legals a Barcelona

Tax & legal assessors és una consultoria fiscal i legal compromesa en ajudar les empreses a desenvolupar més fàcilment el seu negoci.

L’objectiu del nostre treball és:

  • Reduir costos econòmics.
  • Col·laborar en el correcte compliment de les obligacions fiscals, mercantils i comptables.
  • Identificar nous projectes i oportunitats de negoci.

Per això, apliquem el nostre coneixement en la recerca de solucions intel·ligents i eficaces que sobresurten de la competència. Mantenim una estreta relació i contacte amb els nostres clients.

Dret fiscal

Busquem l’íntegre compliment de les obligacions fiscals amb la millor planificació.

Dret mercantil

Assistim a les societats des de la seva concepció i naixement i durant tota la seva vida.

Financer i comptable

Fem un seguiment de la situació econòmica, financera i patrimonial d'empreses i autònoms.

Corporate compliance

Ajudem a implementar processos de millor global dins les organitzacions.