La situació econòmica actual està sotmesa a constants canvis i incerteses, el que planteja noves obligacions i reptes.

Més que mai, es fa necessari efectuar una profunda anàlisi de la situació fiscal i legal, tant de l’empresa com de l’empresari, per tal de dur a terme una adequada planificació fiscal, que redueixi la càrrega tributària a nivell global.

Resolem qualsevol qüestió legal que afecti al teu negoci.

Anna Cros - Tax Legal
Anna Cros – Tax Legal

Roger Torner - Tax Legal
Roger Torner – Tax Legal

Anna Cros

Diplomada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
Llicenciada en Administració i Direcció d´Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.
Màster Profesional en Tributación / Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros.
Membre del “Registro de Expertos en Economía Forense”.
Membre del Col.legi d´Economistes de Barcelona.

Sóc una persona organitzada, responsable, íntegra i implicada amb els problemes dels nostres clients. Aposto per una formació permanent que ens  permeti oferir el nostre suport i acompanyament a les empreses i professionals del nostre país en l´execució dels reptes que es plantegen.

Roger Torner

Llicenciat en Dret per la Universitat PompeuFabra. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Barcelona. Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Em considero una persona inquieta, creativa i que pensa constantment en trobar nous mètodes per poder afrontar i resoldre les complexes situacions que es produeixen en un món canviant com l’actual. Centrant-me en el vessant tècnic i analític i, alhora, procurant donar una solució pràctica i entenedora a les dificultats que ens exposen els clients.

“La nostra filosofia de treball consisteix a oferir un assessorament global complet,tant a nivell fiscal com legal, analitzant sempre les conseqüències que es puguin derivar a curt termini (present) i a llarg termini (en un futur)”

“Estem focalitzats en proporcionar un servei de qualitat, basat en un coneixement profund de les característiques del negoci dels nostres clients. Ens impliquemal màxim i ens anticipem en l’aportació de solucions creatives i d’alt valor afegit.”