contable

Anàlisi econòmic, patrimonial, financer i bancari

  • Oferim un assessorament financer adequat a les necessitats de cada client.
  • Ajudem a que l’empresari sàpiga en tot moment en quina situació es troba el seu negoci des d’una òptica patrimonial, financera i de resultats.
  • Duem a terme treballs d’outsourcing, consistents en ajudar a la gestió de qualsevol negoci que ho requereixi implicant-nos en el mateix des de dins i suprevisant i col·laborant amb el departament comptable, financer i administratiu de la forma més apropiada.
  • Fem costat a l’empresari en les negocacions complexes que hagi d’afrontar amb entitats financeres i inversors.